Marbres

Marbres sorrejats per donar rugositat i acabat antilliscant.