Els nostres productes i serveis

Els nostres sorrejats són ideals per a tot tipus de restauracions, sanejaments i netejes d'edificis, siguin esglésies, monuments o bé estructures delicades, ja que tenim màquines de baixa presió i treballem amb un ampli ventall d'abrasius, aconseguint un acabat més òptim per cada superfície.

Cases rurals

Tractaments a la pedra i obra, (hidrofugats, consolidants, fixadors, etc...)

Tractaments de les bigues de fusta.

 Neteja de piscines i decapat.

 Neteja de grafitis i pintades a les façanes.

Aplicació d'antigrafitis.

 Disposem de cabina nomes per inoxidable per garantir la no contaminació

 També fem anagrames al vidre, l'acer inoxidable, al marbre i altres materials.

 Decapats de qualsevol tipus de material: ferro, fusta, alumini......

 Decapats i sanejament d'òxid d'estructures metàl·liques, eines agricoles, radiadors, baranes, carrosseries de cotxes, motos antigues, bicis,etc...

Nautica.

Marbre: Grabar, enrugosir, matar el brillant, etc...

Pintures industrials


 Venta de productes desgreixants i materials abrasius.


Sorrejats

Oferim una amplia gama de serveis adaptant-nos al teu pressupost i a las teves prioritats.

Productes abrasius

Posem a la seva disposició un complert ventall de productes abrasius i solucions per cubrir totes les necessitats.

Desgreixants

Posis en contacte amb nosaltres per rebre informació sobre els nostres desgreixants per motors i motos per fer servir abans de sorrejar.